Doğalgaz Brülörü

Doğalgaz Brülörü

Doğalgaz Brülörü, hava ve yakıt kontrollü ve verimli olarak yanmayı sağlayacak karışım oluşturan cihazdır. Kazana uygun olarak seçilecek brülörler yanma kalitesini ve verimini olumlu yönde etkilemektedir. Bu cihazlar, prensibi; esas olan yanma verimini yükselterek ideal yanma şartlarına ulaşılarak çevre kirliliğinin önlenmesi ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. İki ayrı brülör markasını müşterilerimize sunmaktayız. İtalyan teknolojisi ile üretim yapan ECOFLAM ve RIELLO marka brülörler, MİMSAN markalı kazanlar ile tam uyumlu olarak alışmaktadır.

Ek bilgi

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre gaz yakıtlı cebrî üflemeli brülör kullanımında; 100 kW (86.000 Kcal/h)’a kadar ısıtma
kapasitesine sahip sistemlerde tek kademeli, 100 kW (86.000 Kcal/h) ile 600 kW (516.000 Kcal/h) ısıtma kapasitesine sahip sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrollü, 600 kW (516.000 Kcal/h) ve üstü kapasiteye sahip sistemlerde sadece oransal kontrollü, 3000 kW (2.580.000 Kcal/h) ve üstü sistemlerde oransal kontrollü ve baca gazı oksijen kontrol sistemine sahip brülörlere izin verilmiştir.
Tek kademeli Doğalgaz Brülörleri; çekilen ısıya bağlı olarak bir defa ayarlanır ve sürekli aynı miktarda yakıt yakılmasını sağlar.
Brülör ON – OFF olarak çalışır. İki Kademeli Doğalgaz Brülörleri; çekilen ısıya bağlı olarak maksimum ve minimum yükte çalışabilir.
İlk devreye girişte minimum yükte devreye girer ve ısı ihtyacına bağlı olarak maksimum yüke geçer. Bu tür brülörler darbesiz olarak
devreye girer. Oransal Kontrollü Brülörler; kapasitesini değişen yüke göre otomatk olarak ayarlayabilir. Bu tp brülörler çalışma yükünü
maksimum kapasitesinin %20‘sine kadar kısabilir.