Kapalı Genleşme Tankı

Kapalı Genleşme Tankı

Değiştrilebilir membranlı kapalı genleşme tankları ısıtma sistemlerinde sıcaklık artşı ile birlikte artan akışkan hacmini karşılamak için kullanılmaktadır. Açık genleşme tankında atl duran suyu ısıtma mecburiyet ortadan kalktğından ve kapalı genleşme tankı kazan dairesi gibi korunaklı bir alana monte edileceğinden, ısı kaybı azalacağı için yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.
Ayrıca açık genleşme tankına göre daha az yer kaplayacağından yer tasarrufu sağlar.

Ek bilgi